Vendor Managed Inventory

Levering av store mengder komponenter til laveste pris fra leverandør til produksjonslinje innebærer administrasjon. Administrasjonsdelen øker de totale fabrikk-relaterte kostnadene for komponentene. Våre logistikksystemer kan praktisk talt eliminere de administrative prosessene og redusere kundenes samlede kostnader.   

Hvert system vi installerer er skreddersydd for den individuelle kundens behov og kan spenne fra et enkelt KanFax system til et komplett Direct Line Feed system for kunder med stort volum.

VMI fordeler 

Drastisk redusert leverandørbase med tilhørende kostnader 

Lavere inspeksjonskostnader fordi kvalitetssikrede deler bli sendt direkte til produksjonslinjen 

Reduserte inventar- og lagerkostnader fordi bare et par dagers varebehov oppbevares ved produksjonslinjen 

Produksjonsledelsen kan fokusere på kjernefunksjonene fordi deler hele tiden vil være tilgjengengelige når de trengs

VMI systemer 

Levering av store mengder komponenter til laveste pris fra leverandør til produksjonslinje innebærer administrasjon. Administrasjonsdelen øker de totale fabrikkrelaterte kostnadene for komponentene. Våre logistikksystemer kan praktisk talt eliminere de administrative prosessene og redusere kundenes samlede kostnader.   

Hvert system vi installerer er skreddersydd for den individuelle kundens behov og kan spenne fra et enkelt KanFax system til et komplett Direct Line Feed system for kunder med stort volum.   

Hvis du ønsker at vi skal kartlegge din produksjonslinje og anbefale det beste systemet for deg, så klikk her

Levering over hele verden 

Vi er pionerer på effektiv verdensomspennende levering og modellutvikling.   

Vi bruker et tretrinns system bestående av lokale, nasjonale, og internasjonale team.   

Vi forstår at globale løsninger skaper utfordringer med hensyn til kommunikasjon, kultur og sikkerhet.   

Vår globale leveringsmodell er blitt utformet fra grunnen av for effektivt å møte disse utfordringene   

Det viktigste er at TRs verdensomspennende leveringssystem gir våre kunder både de kvalitetsmessige og økonomiske fordelene de etterspør.  

Hvis du vil kontakte oss for å diskutere en global leveringsløsning for din bedrift, klikk her