Inne Komponenty 

Dla klientów, do których dostawy realizowane są poprzez system stanów magazynowych pod klienta typu „Bezpośrednia Linia Zaopatrzeniowa” (Direct Line Feed) możemy również dostarczać inne produkty, będące częścią umowy handlowej. 

Możemy dostarczyć praktycznie dowolną liczbę szybko-rotujących i atrakcyjnych cenowo komponentów, wliczając w to:

Kable, opaski zaciskowe, części plastykowe, złącza, włączniki, sprężyny, baterie, zawiasy, dźwignie, rękojeści, wsporniki, haki, trzpienie, kliny, pierścienie dystansowe i rozpórki oraz wiele, wiele innych.