Usługi 

Oferujemy znacznie więcej w przemyśle elementów złącznych niż tylko szeroki zakres asortymentowy. 

Pomagamy naszym klientom zmniejszać koszty zakupu i montażu poprzez szeroki zakres oferowanych usług: 

wyeliminowanie kosztów administracyjnych poprzez zorganizowanie dostawy 

dobór najbardziej efektywnego kosztowo komponentu na etapie prac projektowych 

produkowanie dużych serii w zakładach azjatyckich 

Aby uzyskać więcej informacji, wybierz menu z prawej strony.