Vendor Managed Inventory (VMI) 

Dostarczenie dużej ilości atrakcyjnych cenowo komponentów od dostawcy na linię produkcyjną angażuje pracę służb administracyjnych. Koszty te mogą stanowić znaczną pozycję w strukturze kosztów zakupu części. Nasz logistyczny system dostaw może praktycznie wyeliminować wspomniane czynności administracyjne i zmniejszyć całkowity koszt dla klienta.

Każdy system, który instalujemy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta i może znacząco się różnić, np. od prostego systemu KanFax do pełnego systemu Bezpośredniej Linii Zaopatrzenia dla użytkowników wielkoseryjnych.

Korzyści ze stosowania VMI 

Dramatycznie zmniejszona baza dostawców i zwiazanych z nią kosztów administracyjnych 

Zmniejszenie kosztów kontroli jakości ze względu na wysyłki zatwiedzonych jakościowo części, które trafiają bezpośrednio na produkcję 

Zmniejszone koszty zapasów materiałowych, ponieważ system daje możliwość utrzymywania niskich zapasów 

Skupienie wysiłków tylko na produkcji ponieważ części są zawsze dostępne we właściwym miejscu i czasie

Systemy magazynowania VMI 

Dostarczenie dużej ilości atrakcyjnych cenowo komponentów od dostawcy na linię produkcyjną angażuje pracę służb administracyjnych. Koszty te mogą stanowić znaczną pozycję w strukturze kosztów zakupu części. Nasz logistyczny system dostaw może praktycznie wyeliminować wspomniane czynności administracyjne i zmniejszyć całkowity koszt dla klienta. Każdy system, który instalujemy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta i może znacząco się różnić, np. od prostego systemu KanFax do pełnego systemu Bezpośredniej Linii Zaopatrzenia dla użytkowników wielkoseryjnych.  

Jeżeli chcesz abyśmy przeprowadzili pełne rozpoznanie twojej linii produkcyjnej i zarekomendowali najlepszy system dla twoich potrzeb, kliknij tutaj

Globalne dostawy 

Jestesmy pionierami we wdrażaniu efektywnych modeli globalnych dostaw.  

Stosujemy podejście oparte na trzech źródłach pozyskiwania informacji wykorzystując lokalne, krajowe i międzynarodowe zespoły  

Doskonale rozumiemy, że globalne rozwiązania kreują wyzwania komunikacyjne, kulturowe i związane z bezpieczeństwem.

Nasz globalny model dostaw został od początku zaprojektowany z myślą o tych wyzwaniach.  

Co najważniejsze, działania TR w zakresie zapewnienia globalnych dostaw są tak zaprojektowane, aby zapewnić naszym klientom spełnienie wymagań zarówno jakościowych jak i ekonomicznych.  

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, aby przedyskutować odpowiedni model globalnych dostaw dla twojej firmy, kliknij tutaj