Andra komponenter

För de kunder som vi försörjer via ett VMI-lager (Vendor Managed Inventory – leverantörsstyrt lager), till exempel med hjälp av DLF (Direct Line Feed), kan vi inkludera andra produkter än fästelement i leveransavtalet. 

Vi kan leverera praktiskt taget alla högvolyms- och lågkostnadskomponenter, inklusive 

kablar, klämmor, plastdetaljer, konnektorer, brytare, fjädrar, batterier, gångjärn, hävarmar, handtag, hållare, krokar, stift, kilar, distanselement och stag. Och mycket, mycket mer.