VMI – Leverantörsstyrt lager 

Att erhålla komponenter i stora volymer och till låga kostnader från leverantören till produktionslinjen innebär administration. Det kan väsentligt öka den totala kostnaden för att få delarna på plats. Våra logistiska försörjningssystem kan praktiskt taget eliminera dessa administrationskostnader och reducera kundernas totalkostnad.   

Varje system som vi installerar är anpassat till kundens individuella behov och bestå av allt från ett KanFax-system till fullständig Direct Line Feed för riktigt stora volymbehov.

Fördelar med VMI 

Dramatiskt minskad leverantörsbas och relaterade administrations kostnader. 

Reducerade inspektionskostnader genom att kvalitetsgodkända detaljer kan skeppas direkt till produktionslinjen 

Reducerade lagerhållnings- och förrådskostnader eftersom bara några få dagars behov behöver förvaras vid produktionslinjen 

Produktionsavdelningen kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet eftersom detaljer alltid finns tillgängliga vid behovspunkten

VMI-system 

Att erhålla komponenter i stora volymer och till låga kostnader från leverantören till produktionslinjen innebär administration. Det kan väsentligt öka den totala kostnaden för att få delarna på plats. Våra logistiska försörjningssystem kan praktiskt taget eliminera dessa administrationskostnader och reducera kundernas totalkostnad. 

Varje system som vi installerar är anpassat till kundens individuella behov och kan bestå av allt från ett KanFax-system till fullständig Direct Line Feed för riktigt stora volymbehov.  

Klicka här om du vill att vi ska göra en fullständig översyn av produktionslinjen och rekommendera det bästa systemet för dina behov.

Globala leveranser 

Vi är banbrytare inom utveckling av effektiva, globala leveransmodeller.   

Vår metod är uppdelad i tre nivåer och består av lokala, nationella och internationella team.  

Vi förstår att en global situation medför vissa utmaningar, bland annat vad gäller kommunikation, kultur och säkerhet.  

Vår globala leveransmodell är från grunden utformad för att kunna hantera dessa utmaningar.  

Och det viktigaste av allt är att TR:s globala leveranssystem ger våra kunder både de kvalitativa och ekonomiska fördelar som är nödvändiga.  

Klicka här om du vill att vi kontaktar dig för att diskutera en global försörjningslösning för ditt företag.