Tillverkning och kvalitet 

Många av våra fabriker ägnar sig åt tillverkning av högvolymdetaljer enligt kundritningar. Dessutom innebär våra strategiska partnerskap med andra större tillverkare att vi kan erbjuda ett brett sortiment av specialdetaljer, bland annat 

Svarvade och maskinbearbetade detaljer 

Kallstukade produkter 

Stansade detaljer 

Stansade plåtar 

Vi försörjer över 5000 företag inom alla industrigrenar runt världen. Många av dessa industrier har både specifika produkt- och kvalitetskrav. Vår uppgift är att tillmötesgå dessa krav med hjälp av vårt breda produktutbud och våra kvalitetsackrediteringar.

Tillverkning 

Vårt nätverk av tillverkare spänner över två kontinenter och producerar 25 % av de komponenter vi säljer. Som en storskalig tillverkare förstår vi vikten av kvalitet, kostnader och konsekvens. Vi kan säkerställa att detaljer är tillverkade med rätt maskiner och i rätt del av världen så att de passar dina kostnader och leveranskrav. 

6 fabriker 

Ackrediterade enligt ISO 9000 och TS16949 

Egen härdningsanläggning 

Egen vakuumtätare 

Egen förpackningsanläggning 

Kapacitet 

Kina:  2 500 kvm – kallstukning – 600 miljoner detaljer per år                 

Malaysia:  2 800 kvm – kallstukning – 800 miljoner detaljer per år 

Singapore:  3 400 kvm – kallbearbetade specialdetaljer – 1,4 miljarder detaljer per år 

Taiwan: 4 200 kvm – kallstukning – 2,4 miljarder detaljer per år 

Storbritannien: 1 200 kvm – stångsvarvning – 80 miljoner detaljer per år 

Totalt har TR 14 100 kvm tillverkningsyta och producerar mer än 5 miljarder detaljer varje år.

Kvalitet 

TR:s avsikt är uppnå en miniminivå avseende produktkvaliteten som förebygger produktion av fästelement med avvikelser, med målet att uppnå noll fel för specificerade egenskaper. 

Kundspecifika kvalitetsnormer kan även uppfyllas enligt behov. Metoderna för att uppnå dessa högre kvalitetsnormer kan till exempel vara elektronisk PPAP, leverantörsutveckling, strategisk försörjning liksom sortering med hjälp av kamera/laser och valsar. 

Registreringar 

ISO 9001 : 2008

ISO/TS 16949 

ISO 14001 : 2004

Hälsa och säkerhet i enlighet med OHSAS 18001

BS EN9120 : 2005

Övriga tjänster 

Satser 

Många tillverkare levererar fäst- eller monteringssatser tillsammans med sina slutprodukter. Att tillverka satser kan vara tidskrävande och förbrukar resurser som bättre kan utnyttjas någon annanstans på monteringslinjen.  

Vi kan erbjuda komplett hjälp med satser, allt från enkla fästsatser till fullständiga installationssatser. 

Delmontering 

Vi kan åta oss enkla, mekaniska delmonteringsarbeten som ger dig mer tid att fokusera på din kärnverksamhet.  

Kontakta din närmaste TR-filial om du vill diskutera dessa tjänster mer i detalj.