Logické řízení výroby VMI

Dodávky velkých objemů prvků s nízkou cenou od dodavatele na výrobní linku vyžaduje mnoho administrativní práce. To může mít za následek podstatné zvýšení nákladů. Náš logický systém řízení může prakticky eliminovat tento administrační proces a redukovat celkové náklady. 

Každý námi instalovaný systém je přizpůsoben individuálním potřebám zákazníka. Je zde velké množství variant od jednoduchého KanFax systému až po přímou dodávku na výrobní linku pro odběratele obzvláště velkých objemů.

Výhody VMI 

Systém velmi podstatně reguluje náklady na administraci 

Odpadají náklady na kontrolu jakosti, zkontrolované a certifikované prvky mohou být dodány přímo na výrobní linku 

Jsou redukovány náklady na skladování z důvodu správného načasování dodávek 

Produkce se může zaměřit pouze na svoji práci, protože prvky od společnosti TR jsou vždy dodány na to správné místo ve správný čas

Systémy VMI 

Dodávky velkých objemů prvků s nízkou cenou od dodavatele na výrobní linku vyžaduje mnoho administrativní práce. Toto může podstatně zvýšit náklady. Náš logický systém řízení může prakticky eliminovat tento administrační proces a redukovat zákazníkovi celkové náklady. 

Každý námi instalovaný systém je přizpůsoben individuálním potřebám zákazníka. Je zde velké množství variant od jednoduchého KanFax systému až po přímou dodávku na výrobní linku pro odběratele obzvláště velkých objemů. 

Pokud chcete abychom shlédli Vaší produkci a navrhli pro Vás ideální řešení klikněte zde

Celosvětové dodávky 

Celosvětové dodávkyJsme průkopníci ve vývoji efektivního globálně doručovacího modelu.  

Využíváme místní, národní a mezinárodní týmy.  

Víme, že celosvětová řešení se setkávají s určitými výzvami v podobě rozdílů v komunikaci, kultuře a bezpečnosti.  

Pomocí našeho globálního doručovacího systému jsme se rozhodli přijmout tyto výzvy a překonat je.   

A co je nejpodstatnější, doručovací operace prováděné společností TR poskytují našim zákazníkům kvalitu a ekonomické výhody.   

Pokud chcete, abychom Vás kontaktovali ohledně nabídky možnosti dodávek klikněte zde