רכיבים נוספים

Fאנו מבצעים את האספקה ללקוחות באמצעות מערכת Vendor Managed Inventory כגון Direct Line Feed. נוכל לכלול מוצרים שאינם קשיחים כחלק מהסכם האספקה. 

באפשרותנו לספק כמעט כל רכיב בכמות רבה ובעלות נמוכה, כולל: 

כבלים, תופסנים, חלקי פלסטיק, מחברים, מתגים, קפיצים, סוללות, צירים, מוטות, ידיות, תושבות, ווים, פינים, מקשים, ותומכים. והרבה יותר מכך