יצירת קשר

ניתן לקבל פרטים ליצירת קשר עם כל אחד מאתרי החברה והמפיצים העיקריים באתר העולמי של TR

מטה החברה ושירותי התמיכה הקבוצתיים נמצאים באוקפילד, אנגליה.

Trifast Plc   

Registered in England   

Registered office: Trifast House, Bellbrook Park, Uckfield, E. Sussex. TN22 1QW  

Registered No: 1919797  

VAT No. 390068451 

TR Fastenings Ltd      

Registered in England  

Registered office: Trifast House, Bellbrook Park, Uckfield, E. Sussex. TN22 1QW  

Registered No: 1103675  

VAT No. 390068451