Online personlige spørreskjema (In English only)

Fyll ut vårt online personlige spørreskjema. Alle feltene er valgfrie og informasjonen vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke bli brukt av noen utenfor Trifast plc.   

Når vi får opplysningene, sjekker vi om vi har noe som passer din profil. Har vi noe, så kontakter vi deg for å diskutere videre. Hvis ikke, så beholder vi opplysningene i påvente av nye muligheter.